Aanpak Studiekeuze

Het traject wordt verdeeld in verschillende fasen.

Fase 1: Opbouwen van kennis over jezelf

(Let op, hier hangt geen waardeoordeel aan, het is gewoon een inzicht in je eigen persoon.)

  • Wie ben je (type, karaktereigenschappen, omgeving)?
  • Wat zijn je dromen, wat zou je doen als alles kon?
  • Wat vind je belangrijk (belangstelling, waarden, drijfveren)?
  • Wat kun je goed (intelligentie, talenten, competenties etc)?

De gesprekken kunnen eventueel  aangevuld worden met de online analyses van de TMA methode.

Fase 2: Mogelijke studierichtingen, niveaus, en plaatsen

 Op grond van fase 1 komt de coach met een lijst van ongeveer 20 studies waaruit je kan kiezen. Je gaat dan samen informatie verzamelen.

  • Naar welke studies gaat je voorkeur uit?
  • Wat houden die studies precies in.?
  • Wat zijn de verschillen per instelling?
  • Wat is het budget?
  • Wat is het tijdsplan, rekening houdend met de deadlines?

Fase 3: Definitieve keuze

Als je de keuze gemaakt hebt,  zul je voelen dat er een zekere rust komt en dat je energie krijgt.

De energie om stappen te zetten die bij de keuze horen, initiatieven te nemen, hindernissen te overbruggen en verantwoordelijkheid te dragen.

Krijg je de energie en rust niet,  dan gaan we gewoon terug naar fase 2.

Mocht er bij jouw keuzestudie sprake zijn van een ‘selectie aan de poort’,  dan besteden we aan de voorbereiding daarop de nodige aandacht, zie de pagina ‘Selectievoorbereiding’

Het traject eindigt als je een keuze hebt gemaakt. 6166688_s

Over het algemeen rekenen we op 4 gesprekken van ongeveer anderhalf uur.

 

Tarieven “Ik kies een studie die mij past”