Introductie selectie voorbereiding

Selectie aan de poort

Steeds meer studies hebben een ‘selectie aan de poort’. Dit betekent, dat de universiteit of hogeschool selecteert op basis van door henzelf vastgestelde criteria. Je moet laten zien dat je goed weet wat de studie inhoudt en dat je gemotiveerd bent. Je moet ook aantonen dat je de capaciteiten hebt om de studie af te maken.

Wij helpen je met het voorbereiden op de selectie voor een studie, bijvoorbeeld met:

  • Inzicht in de criteria van de instelling;
  • Inventariseren van de kwaliteiten die je onder de aandacht wil brengen;
  • Het schrijven van een motivatiebrief;
  • Opstellen van een CV;
  • Samenstelling van een dossier en
  • Oefenen van gesprekken.

Zo sta je sterker en verspeel je niet de kansen op de studie die jij wilt doen.

Selecties zien we nu al bij tientallen universitaire studies, niet alleen bij geneeskunde. De trend is dat dit alleen maar zal toenemen.

HBO-studies hebben al veel langer te maken met selectietrajecten. Denk aan hotelscholen, conservatoria, toneelscholen. Echter, veel van de Hbo-instellingen krijgen op korte termijn te maken met selectietrajecten voor veel meer studies.

Bij de samenstelling van selectiedossiers en de aanmelding voor de betreffende studies moet het tijdspad goed in de gaten worden gehouden. Vaak moet het dossier al in november of februari aangeleverd worden en zijn de gesprekken al in februari /maart.

 

Aanpak voorbereiding “Selectie aan de poort”

Tarieven “Ik kies een studie die mij past”

 

9149946_s